ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่เข้าโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปีการศึกษา 2559 ผู้อำนวยการและครูวิชาการเข้าอบรมรับทราบนโยบายและรายละเอียดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จัดกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาระดมทุนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียนปีที่ 48  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

กีฬากลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ที่ ผ่านมา ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รับ ผอ.คนใหม่

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.สนิท จำปาทิพย์  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559