ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่และโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา ได้ไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตศึกษาและบูรณาการ ที่โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ
ค่ายเตรียมสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26-29 มกราคม 2558  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร จัดค่ายเตรียมความพร้อมสอบ O-Net  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านกราม โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ กระมัลพัฒนา ,กราม ,กุดนาแก้ว ,ชำเขียน ,ตาหมื่น ,พอกบำรุงวิทยา ,โพธิ์กระมัล และหนองใหญ่


วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558  ร.ร.บ้านหนองใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชนทั้ง 3 หมู่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน บริษัท พ.ศ.ช. จำกัด และองค์การสวนยาง ได้นำขนมและ สิ่งของต่างๆ ที่มามอบให้แก่เด็ก ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย


วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพร มีการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน และของรางวัลมากมายให้แก่เด็กในวันนี้ ขอขอบคุณ อบต.ไพร ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป


วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2558

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558  มีการจับสลากแลกของขวัญและเลี้ยงอาหารเกาหลี (หมูย่างเกาหลี) ให้แก่นักเรียน

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


วันที่ 22 ธันวาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2557 จากคณะกรรมการ โดยมีว่าที่ ร.ต.ธรรณธรณ์   ศิลาสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) เป็นประธาน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 1 รายการ คือการขับร้องเพลงนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา เด็กชายสายัณห์  ยอดจักร์  ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทองแดง