ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ปี 2556

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 40  คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หมู่บ้านช้าง (คชศึกษา) จ.สุรินทร์


วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ค่าย O-NET ปีการศึกษา 2556

กลุ่มโรงเีรียนตำบลไพร ประกอบด้วย ร.ร.บ้านกราม , ร.ร.บ้านพอกบำรุงวิทยา , ร.ร.บ้านปุนวิทยา , ร.ร.บ้านชำเขียน ร.ร.บ้านหนองใหญ่ และโรงเรียนที่เข้าร่วมอีก 3 ร.ร. บ้านภูทอง , บ้านกระมัลพัฒนา และบ้านตาหมื่น ได้จัดค่ายวิชาการ เตรียมพร้อมสู้ O-NET ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ณ ร.ร.บ้านกราม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.ไพร ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณคณะครู บุคลากรของ ร.ร.บ้านกรามที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2557

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู เมื่อวันที่  16  มกราคม 2557 ณ โรงเีรียนขุนหาญวิทยาสรรค์


วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

จนท.รพ.ขุนหาญ ตรวจสุขภาพฟัน

13 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพ โรงพยาบาลอำเภอขุนหาญ ออกตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้น ป.1,ป.3,ป.6 ณ ร.ร.บ้านหนองใหญ่
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดย ผอ.เนตรนภา  สาระวรรณ และคณะครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา วันที่ 11 มกราคม 2557 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไพร


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

รับมอบเกียรติบัตรการจัดอาหารกลางวัน

ผอ.เนตรนภา  สาระวรรณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รับมอบเกียรติบัตร โครงการ "การจัดอาหารกลางวันตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รพ.สต.บ้านชำเขียนตรวจสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านชำเขียนได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ป.1 , ป.6