ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559 ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

กีฬากลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ที่ ผ่านมา ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รับ ผอ.คนใหม่

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  คณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.สนิท จำปาทิพย์  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งผู้อำนวยการเนตรนภา สารวรรณ ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ สพป.ศก.4 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผอ.สพป.ศก.4 เยี่ยมโรงเรียน

ผอ.ธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศก.4 นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน รร.หนองใหญ่ เปิดภาคเรียน 1/2558 (รร.ปฏิรูปการเรียนรู้) ผอ.เนตรนภา สาระวรรณ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง