ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานกับชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ยายพิม  สีด้วง  ชุมชนบ้านหนองใหญ่  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผอ.สพป.ศก.4 เยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายธีรวุฒิ  พุทธการี  ผอ.สพป.ศก.4  ได้ให้เีกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.เนตรนภา สาระวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ และท่าน ผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผอ.ร.ร.พอกบำรุงวิทยา ขอขอบคุณท่าน ผอ.เขต มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย ถวายเทียนประจำพรรษาให้กับที่พักสงฆ์บ้านซำสะโหมง

กิจกรรมปรองดองของ อบต.ไพร

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลไพรขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองใหญ่ บ้านโนนปัญญา และบ้านซำสะโหมง

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ส่งครูย้าย

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ได้เดินทางไปส่งครูเบญจลักษณ์  สุขโต ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่ โรงเรียนบ้านหนองโสน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.บ้านหนองโสน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลือกตั้งประธานนักเรียน 2557

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ได้มีการเลือกตั้งนักเรียน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 60 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานคนใหม่ คือ ด.ช.ปราโมช  ดวงเด่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6