ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2557

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ศน.พิมพ์นิภา  ศรีสุแล ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ได้มานิเทศเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ขอขอบคุณท่าน ศน.ที่ได้มาเยี่ยมชม และให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง ประจำปี 2557

วันที่ 6 พ.ย. 57 โรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และเป็นการสืบสานประเพณีไทย


13-17 ตุลาคม 2557 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มฯ ทั้งหมด 5 รายการ ได้เหรียญทองทั้ง 5 รายการ

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ รพ.ขุนหาญ ออกบริการทันตสุขภาพ

27 สิงหาคม 2557  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขุนหาญได้มาให้บริการตรวจและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.6  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินตามคำสั่งของ สพป.ศก.4 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 13 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้ต้อนรับครูอัญชลี  ทองวิจิตร ตำแหน่ง ครู ย้ายมาจากโรงเรียนโคกยางหนองถนน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพรได้มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้่ด้วยค่ะ


วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 57

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีนี้เราจัดแบบเรียบง่าย ส่งเสริมให้นักเรียนรำลึงถึงพระคุณแม่ โดยการประกวดร้องเพลง เขียนเรียงความ ทำการ์ดอวยพร วาดภาพระบายสี และร้อยมาลัยไปกราบแม่