ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ มีการจัดซุ้มอาหารของหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองใหญ่ บ้านโนนปัญญา และบ้านซำสะโหมง และได้ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท พ.ศ.ช.,กองการโรงงานยาง 4, ร้านไมตรีจิต และธนาคารกรุงไทย ร่วมบริจาคขนม ของรางวัลให้แก่นักเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย


ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 11  มกราคม  2561  ท่านเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศก.4 และคณะ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รับการนิเทศติดตามการสอบ O-Net,Nt ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2661  ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ศน.ประพิณ  จินตวรรณ  ได้ออกมานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-Net และ Nt ประจำปีการศึกษา 2560 ขอขอบคุณท่าน ศน.ประพิณ ที่ได้เสนอแนะแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นรับการประเมินครูดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ซึ่งเป็นคณะกรรมการในการประเมินครูดีเด่น ได้ออกประเมินครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เพื่อขอรับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2561 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ