ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร สพป.ศก.4
ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม ** คำขวัญโรงเรียน : การเรียนดี กีฬาเก่ง เร่งพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เจ้าหน้าที่ รพ.ขุนหาญ ออกบริการทันตสุขภาพ

27 สิงหาคม 2557  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลขุนหาญได้มาให้บริการตรวจและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - ป.6  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินตามคำสั่งของ สพป.ศก.4 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557
วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 13 สิงหาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้ต้อนรับครูอัญชลี  ทองวิจิตร ตำแหน่ง ครู ย้ายมาจากโรงเรียนโคกยางหนองถนน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพรได้มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้่ด้วยค่ะ


วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 57

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีนี้เราจัดแบบเรียบง่าย ส่งเสริมให้นักเรียนรำลึงถึงพระคุณแม่ โดยการประกวดร้องเพลง เขียนเรียงความ ทำการ์ดอวยพร วาดภาพระบายสี และร้อยมาลัยไปกราบแม่

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันภาษาไทย ปี 57

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ คัดลายมือ,วาดภาพระบายสี,ท่องอาขยานทำนองเสนาะ,เขียนตามคำบอก,อ่านจับใจความ,เขียนเรียงความและจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน ภาพกิจกรรม
เขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 1

เขียนตามคำบอก ช่วงชั้นที่ 2

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ 1

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ 2

อ่านจับใจความช่วงชั้นที่ 1

อ่านจับใจความช่วงชั้นที่ 2

ชื่นชมผลงาน

ชมนิทรรศการผลงานนักเรียน

ชมนิทรรศการ

เขียนตามคำบอก

มอบรางวัลให้แก่นักเรียน

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานกับชุมชน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
ยายพิม  สีด้วง  ชุมชนบ้านหนองใหญ่  ต.ไพร  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ผอ.สพป.ศก.4 เยี่ยมชมโรงเรียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายธีรวุฒิ  พุทธการี  ผอ.สพป.ศก.4  ได้ให้เีกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซึ่งได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.เนตรนภา สาระวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านหนองใหญ่ และท่าน ผอ.เพ็ญฉวี  นนทะชาติ ผอ.ร.ร.พอกบำรุงวิทยา ขอขอบคุณท่าน ผอ.เขต มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ